Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Cenník ECDL

 Sylabus ECDL Akreditácia ECDL Cenník ECDL Prihláška ECDL Termíny ECDL
 

[Under Construction]

 

Ceny sú uvedené bez DPH.

1. Prípravné kurzy  pre skupiny 
 

Moduly

Vyučovacie hodiny

Cena/1 hod. (EUR/Sk)

Cena (EUR/Sk)

Microsoft Windows

16

1,99 / 60,-

31,87 / 960,-

Microsoft Word

32

1,99 / 60,-

63,73 /1920,-

Microsoft Excel

32

1,99 / 60,-

63,73 /1920,-

Microsoft Access

40

1,99 / 60,-

79,67 /2400,-

Power Point

16

1,99 / 60,-

31,87 / 960,-

Microsoft Internet Explorer

8

1,99 / 60,-

15,93 / 480,-

Microsoft Outlook

8

1,99 / 60,-

15,93 / 480,-


Spolu:
 

152

1,99 / 60,-

302,73/9120,-


Prípravný kurz (7 modulov)
 

152

1,66 / 50,-

252,27/7600,-

 

2. Prípravné kurzy pre skupiny
 

Varianty

Vyučovacie hodiny

Cena/1 hod. (EUR/Sk)

Cena (EUR/Sk)

4 dni k modulu Štart

32

1,99 / 60,-

63,73 /1920,-

5 dní – opakovací, 1 deň na vybraný modul
(Windows, Word, Excel, Power Point, Internet)
 

40

1,99 / 60,-

79,67 /2400,-

7 dní – opakovací, 1 deň na každý modul
(Windows, Word, Excel, Acces, Power Point, Internet, E-mail)
 

56

1,99 / 60,-

111,53/3360,-

 

3. Konzultácie k SYLABU ECDL
 

Cena (EUR/Sk) 

Špecializovaná pre jednotlivca (1 hod.)

16,60 / 500,-

Príprava na testy ECDL Štart (4 hod) v skupine- jednotlivec

53,11 /1600,-

Príprava na testy ECDL certifikát (6 hod) v skupine - jednotlivec

79,67 /2400,-

 

4. Cenník testovania
 

Kód

Popis

Cena (EUR/Sk)

INDEX

Index ECDL

Licenčný doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL. Do tohto dokladu zapisuje akreditovaný skúšobný komisár úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie Certifikátu ECDL prípadne Osvedčenia ECDL Štart. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách prípadne v ich akreditovaných pobočkách. Cena je fixná.

29,87 / 900,-

 

CERTF

Certifikát ECDL

Poplatok za prvé a každé ďalšie vystavenie Certifikátu ECDL, medzinárodného dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať základné informačné technológie v súlade s požiadavkami pre všetkých 7 tematických oblastí Sylabu ECDL.

3,32 / 100,-

OSTART

Osvedčenie ECDL Štart

Poplatok za prvé a každé ďalšie vystavenie Osvedčenia ECDL Štart, vnútroštátneho dokladu o schopnosti jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v súlade s požiadavkami pre minimálne 4 vybrané tematické oblasti Sylabu ECDL.

3,32 / 100,-

TEST

Skúška z ľubovoľného modulu Sylabu ECDL samostatne

Test z jednotlivého modulu trvá 45 min., úlohy sú bodované. Na úspešné zdolanie testu je potrebných 75% bodov.

 16,60 / 500,-
1 modul


 


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09