Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Akreditácia ECDL

 Akreditácia ECDL Centrum ECDL
 

[Under Construction]

Sylabus ECDL
Akreditácia ECDL
Cenník ECDL
Prihláška ECDL
Termíny ECDL

 

 • Sylabus
  V časti 'Sylabus' nájdete podrobný okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov.
   
 • Akreditácia  
   
  • uchádzač si zakúpi index ECDL
  • uchádzač sa prihlási v akreditovanom testovacom centre Agentúra Kontakt S
  • uchádzač sa podrobí testom vykonávaným a vyhodnocovaným štandardnou metódou akreditovanými skúšobnými komisármi
  • uchádzač úspešne zloží:
   • testy zo 4 modulov - získava certifikát ECDL ŠTART
   • testy zo všetkých 7 modulov - získava certifikát ECDL
     
 • Cenník
  Aktuálny cenník ECDL.
   
 • Prihláška
  Spôsob prihlásenia na testy ECDL.
   
 • Termíny
  Termíny školení a testov ECDL.


Home Up Sylabus ECDL Akreditácia ECDL Cenník ECDL Prihláška ECDL Termíny ECDL

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09