Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Komunikácia

 Tímová práca Selfmarketing Riadenie konfliktov Komunikácia Praktické zručnosti
 

[Under Construction]

 

Cieľ kurzu

Účastník získa základné predpoklady pre prácu v tíme ako efektívny jeho člen tímu. Získa vedomosti a praktické zručnosti z využívania jednotlivých metód tímovej práce. Bude poznať zásady budovania a vedenia tímu a naučí sa ich používať Po absolvovaní je pripravený na získanie certifikátu ECo-C® modul tímová práca.

Cieľová skupina

 • pracovníci 1. kontaktu

 • manažéri všetkých úrovní

 • členovia a vedúci tímov

 • pracovníci štátnej a verejnej správy

 • záujemcovia o certifikáciu ECo-C®

Obsahová náplň

 1. Podstata, význam a prvky komunikácie
 • ciele a účel komunikácie

 • komunikační proces, komunikační model

 • ciele komunikačnej siete

 • druhy komunikácie, roviny komunikácie

 • spätná väzba, myšlienkový štýl komunikácie

 1. Verbálna a neverbálna komunikácia
 • slovná komunikácia a rétorika

 • aktívne počúvanie

 • prvky neverbálnej komunikácie

 • transakčná analýza komunikačných situácií

 1. Najčastejšie chyby v komunikácii
 • najčastejšie chyby v komunikácii

 • nedorozumenia a ako im predchádzať

 • príčiny, prečo vôbec dochádza ku konfliktom

 • ako predchádzať konfliktom

 • štýl riešenia konfliktov

 1. Konštruktívna komunikačná kultúra
 • emočný komfort, prvky efektívnej komunikácie

 • základný logický vzor pre argumentáciu v efektívnej komunikácii

 • ako možno vylepšiť komunikáciu

 • zásady úspešnej prezentácie

 1. Rozhovor
 • rozhovor ako priestor pre rokovanie

 • symetrické a asymetrické rozhovory

 • analýza motívov a cieľov rozhovoru

 • príprava a vedenie rozhovor

 1. Reč tela v procesu komunikácie
 • význam vonkajšieho vzhľadu v komunikácii

 • telo ako vyjadrovací prostriedok

 • melódia, artikulácia a správna sila hlasu


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09