Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Riadenie konfliktov

 Tímová práca Selfmarketing Riadenie konfliktov Komunikácia Praktické zručnosti
 

[Under Construction]

 

Cieľ kurzu

Účastník bude vedieť rozpoznať druhy, príčiny konfliktov, varovné signály, stupne eskalácie konfliktov. Naučí sa adekvátne reagovať, konflikty spracovávať, riešiť a tým v konečnom dôsledku konflikt aj úspešne ukončiť.
Samostatná časť je venovaná predchádzaniu konfliktov a mobbingu. Po absolvovaní je pripravený na získanie certifikátu ECo-C® modul manažment pri konfliktoch.

Cieľová skupina

 • pracovníci 1. kontaktu

 • manažéri všetkých úrovní

 • členovia a vedúci tímov

 • pracovníci štátnej a verejnej správy

 • záujemcovia o certifikáciu ECo-C®

Obsahová náplň

1.       Konflikty a ich príčina

 • základné východiská

 • formy, druhy konfliktov

 • príčiny konfliktov

2.       Vznik konfliktov

 • signály predchádzajúce konfliktom

 • vývoj konfliktu

 • motívy konfliktov

3.       Metódy práce s konfliktami

 • základné stratégie zaobchádzania s konfliktami

 • prístupy ku konfliktom (varianty správania, spôsoby riešenia)

4.       Riešenie konfliktov

 • 3 fázový model konfliktnej diskusie

 • kritéria úspechu, výsledky jednania

 • vyjednávanie (príprava, štýly, použitie)

 • moderácia konfliktov

5.       Predchádzanie konfliktom

 • úlohy prevencie

 • zmysel konfliktov


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09