Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Praktické zručnosti

 Tímová práca Selfmarketing Riadenie konfliktov Komunikácia Praktické zručnosti
 

[Under Construction]

 

Cieľ kurzu

Projekty bez získania praktických zručností pre riešenie problematiky modulov  ECo-01, ECo-C®02, ECo-C®03, ECo-C®04 sú iba získaním vedomostí. Tento modul svojim obsahom pomáha účastníkom získať praktické zručnosti vo využívaní všetkých štyroch oblastí a pripravuje ich na zvládnutie vypracovania a komentovania prípadovej štúdie, ktorá je obsahom ústnej skúšky modulu 5.

Cieľová skupina

 • pracovníci 1. kontaktu

 • manažéri všetkých úrovní

 • členovia a vedúci tímov

 • pracovníci štátnej a verejnej správy

 • záujemcovia o certifikáciu ECo-C®

Obsahová náplň

1.  Význam a využívanie informácií a ich transformácia do zručností

 • Význam informácií v 21. storočí

 • Zdroje a toky informácií

 • Zásady prenosu informácií - výcvik

 • Efektívny prenos informácií - výcvik

 • Vedomosti - základ pre získanie zručností

2.  Praktické cvičenia a nácvik prezentácie z modulu komunikácia

 • Správnemu počúvaniu sa dá naučiť

 • Aktívne počúvanie, parafrázovanie, sumarizácia - výcvik

 • Reč tela v komunikácii - výcvik

 • Videofeedback a analýza - cvičenie

 • Akčný plán

3.  Cvičenia a prezentácia situácií z modulu riešenie konfliktov

 • Dotazník riešenia konfliktov

 • Ukážky riešenia konfliktov

 • Riešenie prípadovej štúdie – analýza

 • Akčný plán

4.  Praktické cvičenia a prezentácia činností z modulu selfmarketing

 • Vyžarovanie a charizma

 • Preukázanie kompetencií

 • Spätná väzba – prijímanie a poskytovanie

 • Sedem tipov pre úspešný selfmarketing

5.  Praktické cvičenia a prezentácia činností z modulu tímová práca

 • Cvičenia na tímovú prácu

 • Tímové rozhodovanie

 • Riešenie prípadovej štúdie - analýza

 • Akčný plán

6.  Príprava prípadovej štúdie, rozbor vystúpenia a analýza potrieb

 • Prípadová štúdia - realizácia

 • Videofeedback a jeho analýza - cvičenie


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09