Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Tímová práca

 Tímová práca Selfmarketing Riadenie konfliktov Komunikácia Praktické zručnosti
 

[Under Construction]

 

Cieľ kurzu

Účastník získa základné predpoklady pre prácu v tíme podľa požiadaviek EÚ ako efektívny člen tímu. Získa vedomosti a praktické zručnosti tímovej práce. Uvedomí si zásady tvorby a vedenia tímu a naučí sa ich používať. Po absolvovaní je pripravený na získanie certifikátu ECo-C® modul tímová práca.

Cieľová skupina

 • pracovníci 1. kontaktu

 • manažéri všetkých úrovní

 • členovia a vedúci tímov

 • pracovníci štátnej a verejnej správy

 • záujemcovia o certifikáciu ECo-C®

Obsahová náplň

 1. Charakteristika tímu
 • kde sa nasadzuje tím?

 • ako funguje tímová práca?

 • podmienky úspešnej tímovej práce

 • význam úlohy a cieľov pre tímovú prácu

 • význam pravidiel pre tímovú prácu

 • tímová práca a jej vplyv na štruktúry podnikov

 • výhody a nevýhody tímovej práce

 1. Budovanie a vývoj tímu
 • organizácia a ciele tímu

 • výber nových členov tímu

 • možné role v tíme

 • problémy pri zavádzaní tímovej práce

 • druhy tímov

 • pocit spolupatričnosti - tímový duch

 1. Vedenie tímu
 • princípy vedenia tímov

 • metódy vedenia tímov, štýly vedenia tímov

 • funkcie vedenia tímu, úlohy vedenia tímu

 • vlastnosti dobrého vedenia tímu

 • uvedenie nového člena do projektového tímu

 • hodnotenie a odmeňovanie členov tímu

 1. Proces tímovej spolupráce
 • tímy a ich spôsoby správania sa

 • faktory úspešnej tímovej spolupráce

 • rušivé faktory tímovej spolupráce

 • bariéry tímovej spolupráce

 • predchádzanie konfliktov v tímovej práci

 • zaobchádzanie s problémovými spolupracovníkmi

 • metódy pre hľadanie nápadov

 • metódy pre posudzovanie nápadov

 • metódy rozhodovania v tíme

 • tvorba konsenzu


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09