Home Obsah                        ePoptávka certifikát
Novinky

 Novinky Činnosti Kontakt
 

[Under Construction]

 

KURZ PRVEJ POMOCI

Dovoľte, aby sme vás informovali o novom akreditovanom kurze pod názvom KURZ PRVEJ POMOCI.
Kurz bol akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod č. 13663-5/2009 – OzdV zo dňa 1.7.2009

Dĺžka kurzu je 8 hodín: teoretická časť (3 hodiny) a praktická časť (5 hodín). K dispozícii máme lektorský zbor (4 lektorky), manuál s aktuálnym obsahom (distribuovaný našou agentúrou) a akreditovanú, moderne vybavenú miestnosť v strede mesta.  Cena kurzu je 20 Eur.

Kurz je určený:

 • pre žiadateľov o vodičské oprávnenie (potrebný zo zákona)

 • pre vodičov z povolania

 • pre organizácie ktoré sú zo zákona povinné preškoliť niektorých svojich zamestnancov z poskytovania prvej pomoci

 • pre organizácie v rámci školenia BOZP

 • pre každého kto sa chce naučiť účinne poskytovať prvú pomoc a tak prispieť k záchrane života

Každému účastníkovi kurzu bude po úspešnom zvládnutí kurzu vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu a vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci podľa § 40 ods. 19 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z.z.

Miesto výučby: Agentúra KONTAKT S, Nálepkova 346, 017 01 Považská Bystrica

Rozdelenie výučby:

a)     dve časti po 4 hodiny v popoludňajších hodinách  

b)     ako jeden 8 hodinový celok

c)      podľa záujmu frekventantov (sobota, nedeľa)

Skúška má dve časti:

a)     preverenie teoretických vedomostí formou testu

b)     praktická časť skúšky

Manuál ku kurzu prvej pomoci , distribuovaný našou agentúrou prehľadne opisuje všetky potrebné témy s nasledovným obsahom:

 • Príčiny vzniku dopravných nehôd

 • Prevencia, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženia následkov  poranení

 • Úlohy, miesto a systém prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti

 • Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci

 • Zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktivácia záchranného systému

 • Zhodnotenie situácie pri dopravnej nehode

 • Vyslobodzovanie, prenášanie, polohovanie, transport

 • Základné úkony pri poskytovaní prvej pomoci

 • Poruchy dýchania a dusenie

 • Záchvatové stavy, krvácanie z rán, šok, zlomeniny, poranenia  kĺbov, popáleniny

 • Neúrazové náhle príhody

 • Poranenia chrbtice, manipulácia s pacientom

Tento kurz nemá časovo obmedzenú platnosť.

V prípade záujmu si termín kurzu môžete dohodnúť nasledovne:

(V prípade záujmu o detailnejšie iformácie o kurzoch prvej pomoci nás môžete kontaktovať: manazer@kontakts.sk )


Home

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09