Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Ponuka kurzov

 
 

[Under Construction]

 

 • STROJNÝ MECHANIK - akreditovaný rekvalifikačný kurz

  Cieľom je zabezpečiť osvojenie si základných znalostí a návykov potrebných na obsluhu, výrobu, opravy montáž a nastavovanie  zariadení a  strojov a ďalších technických zariadení využívaných v strojárskej praxi.
  Nakoľko špecializácia výroby a požiadavky pri jednotlivých pracovných činnostiach strojného mechanika vzhľadom na zákazku a jej špecifiká vyžaduje určité špecifiká jednotlivých pracovných činností, je rekvalifikačný kurz rozdelený na 5 modulov odlišných práve v týchto špecifikách.
   

 • Modul – SM 01 Z Strojný mechanik – zaškolený pracovník – Začiatočníci – 110 hod.

 • Modul – SM 01 MP Strojný mechanik – zaškolený pracovník – Mierne pokročilí – 70 hod.

 • Modul – SM 01 P Strojný mechanik – zaškolený pracovník – Pokročilí – 50 hod.

 • Modul – SM 02 Z Strojný mechanik – Začiatočníci – 120 hod.

 • Modul – SM 02 MP Strojný mechanik – Mierne pokročilí – 80 hod.

 • Modul – SM 02 P Strojný mechanik – Pokročilí – 52 hod.

 • Modul – SM 03 Z Strojný mechanik – zvárač – Začiatočníci – 116 hod.

 • Modul – SM 03 MP Strojný mechanik – zvárač – Mierne pokročilí – 80 hod.

 • Modul – SM 03 P Strojný mechanik – zvárač – Pokročilí – 54 hod.

 • Modul – SM 04 Z Strojný mechanik – montér – Začiatočníci – 120 hod.

 • Modul – SM 04 MP Strojný mechanik – montér – Mierne pokročilí – 84 hod.

 • Modul – SM 04 P Strojný mechanik – montér – Pokročilí – 60 hod.

 • Modul – SM 05 Z Strojný mechanik – montér, zvárač – Začiatočníci – 150 hod.

 • Modul – SM 05 MP Strojný mechanik – montér, zvárač – Mierne pokročilí – 110 hod.

 • Modul – SM 05 P Strojný mechanik – montér, zvárač – Pokročilí – 80 hod.

        Kurz bude ukončený vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti ( certifikátu ).

 • OPERÁTOR CNC STROJOV - akreditovaný rekvalifikačný kurz

  Cieľom je zabezpečiť zvládnutie základných znalostí a návykov  potrebných na obsluhu a nastavenie CNC  strojov. Z toho dôvodu je nutné, aby bol  pracovník schopný si vykonať zoradenie nástrojov, vytvoriť si jednoduchý program, ustaviť obrobok, zoradiť stroj a vykonať následné odladenie programu, pričom je nutné, aby mal nadštandardné vedomosti týkajúce sa klasického obrábania, používania adekvátnych rezných rýchlostí, ktoré zodpovedajú používaniu progresívneho náradia a progresívnych  technológií.
   

 • Modul – Začiatočníci – 179, 230, 309 hod.

 • Modul – Mierne pokročilí – 141, 184, 261hod.

 • Modul – Pokročilí – 105, 129, 183 hod.

        Kurz bude ukončený vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti ( certifikátu )

(V prípade záujmu o detailnejší popis jednotlivých modulov nás môžete kontaktovať: vzdelavanie@kontakts.sk )
 


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09