Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Rekvalifikácie

 Vzdelávanie Rekvalifikácie Akreditované kurzy MŠ Počítačové kurzy ECDL Certifikáty ECo-C®
 

[Under Construction]

 

V rámci predvstupových fondov EÚ sme realizovali Grantovú schému rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) s vysokým priemerom úspešnosti v zamestnanosti absolventov v rokoch 2003 a 2005.

Obsahom projektu "Organizačný pracovník v manažmente so znalosťou účtovníctva" je interaktívnymi metódami zvýšiť šance a schopnosť nezamestnaných na zamestnanie sa, alebo samozamestnanie v oblasti podnikania, zväčšenie ich použiteľnosti na trhu práce.

V rámci tohto projektu vzdelávania a rekvalifikácie nezamestnaných sa postupuje podľa modulov, ktoré môžu byť absolvované i samostatne.

 • Modul č.1 Práca s osobným počítačom
 • Modul č.2 Jednoduché účtovníctvo
 • Modul č.3 Mzdové účtovníctvo
 • Modul č.4 Podvojné účtovníctvo
 • Modul č.5 Pracovník marketingu
 • Modul č.6 Poradenstvo a motivácia k hľadaniu zamestnania
 • Modul č.7 Konzultácie a poradenstvo
 • Modul č.8 Odborná stáž

Ďalším zameraním činnosti agentúry je šesť okruhov činností v  deviatich cieľových oblastiach

 • Tréningové programy a kurzy
 • Poradenské služby  a  výberové  konania
 • Príprava a realizácia projektov
 • Príprava dlhodobých plánov vzdelávania
 • Relaxačné a antistresové programy
 • Rrekvalifikácia nezamestnaných

Oblasti ktoré pokrýva svojimi tréningovými programami, kurzami, projektmi a poradenskými službami agentúra KONTAKT S sú rozvoj vedomostí, zručností a schopností kreatívneho myslenia s prioritným zameraním na rozvoj :

 • manažérskych a marketigových zručností

 • komunikačných zručností

 • tvorivosti pracovníkov

 • motivácie pracovníkov a tímovej práce

 • asertívneho správania

 • psychológie predaja

 • tvorba  firemnej kultúry  a  teambuilding

 • antistresové a relaxačné techniky

 • spoločenského protokolu

 (V prípade záujmu o detailnejší popis jednotlivých programov nás môžete kontaktovať: vzdelavanie@kontakts.sk )


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09