Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Vzdelávanie

 Vzdelávanie Rekvalifikácie Akreditované kurzy MŠ Počítačové kurzy ECDL Certifikáty ECo-C®
 

[Under Construction]

Ponuka kurzov
Referencie

 

Hlavnou devízou agentúry je spôsob interaktívneho teda výcvikového vzdelávania. Forma teoretických prednášok a skúšania je vylúčená, prioritné je aktívne zapojenie všetkých účastníkov do diania v pracovných skupinách - tvorivých dielňach. Účastníci sú zapojení do zážitkového učenia, cvičení a do riešenia prípadových štúdií, riešení úloh a problémov priamo z praxe. Súčasťou tejto činnosti sú i konzultácie k daným témam a konkrétnym prípadom. Aktívnym prístupom účastníkov sa vytvárajú návyky a zručnosti riešenia konkrétnych úloh danej organizácie.

 • Každý účastník vzdelávania obdrží pracovný manuál autorizovaný a upravený pre každú vzdelávaciu aktivitu, zásadne používaný len pre kurzy agentúry KONTAKT S.
   
 • Súčasťou každého vzdelávania je i oblasť sebapoznávania a podľa týchto výsledkov sa postupuje v programe kurzov. Autori projektov zastávajú overený fakt, že iba človek s poznatkami o sebe samom je motivovaný sa vzdelávať, rásť a napomáhať k prosperite firmy. Všetky autorizované manuály, testy a dotazníky sú zahrnuté v cene každého kurzu.
   
 • Vo všetkých kurzoch používame najmodernejšie metódy a formy vzdelávania vrátane praktických cvičení, videofeedbacku, práce s kamerou pri jednotlivých cvičeniach. Dohodou s klientom je možné každý vybraný kurz ukončiť

  v určenej oblasti, ak sa dodrží predpísaný počet hodín, testov a skúšok. Takýto certifikát má celoslovenskú pôsobnosť a je potvrdením, teda vysvedčením o vzdelaní v danej oblasti. Kurzy môžu byť ukončené po dohode so zadávateľskou organizáciou bez testov a skúšok i

  vyhovujúci i v systéme noriem ISO ... s vnútrofiremnou platnosťou.
   

  Text Box: certifikátom o  absolvovaní kurzu 

 • Kvalitu  vzdelávacích  aktivít, projektov  a lektorov potvrdzuje i fakt, že sme dlhodobo spolupracovali so vzdelávacími inštitúciami - Štátny pedagogický ústav Bratislava, IUVENTA Bratislava, Poradca podnikateľa Žilina, RVC Trenčín, RVC Nitra, Nadácia demokracia  Bratislava a teraz Európska únia v oblasti realizácie grantov EÚ.  Oblasti  spolupráce  sú  lektorstvo, návrhy  a tvorba projektov, pracovných manuálov  a  dlhodobé plány vzdelávania v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Text Box: certifikátom o vzdelaní

 (V prípade záujmu o detailnejší popis jednotlivých programov nás môžete kontaktovať: vzdelavanie@kontakts.sk )


Home Up Ponuka kurzov Referencie

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09