Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Referencie

 Ponuka kurzov Referencie
 

[Under Construction]

 

Počas svojej veľmi dynamicky sa rozvíjajúcej 10 ročnej činnosti naša agentúra spolupracovala  a  spolupracuje v rámci tvorby plánov vzdelávania, špeciálnych projektov, realizácie vzdelávania formou kurzov, tréningov, konzultácií ale tiež  poradenských služieb s firmami a organizáciami:


SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ  PRIEMYSEL a.s.

Bratislava, POISŤOVŇA  GENERALI  GR a.s., Bratislava

TECHNICKÝ  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV  š.p.  Piešťany

NÁRODNÝ  ÚRAD  PRÁCE, GR, Bratislava

OVB  BANK,  regionálne zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš

EBO  a.s., elektrárne Jaslovské Bohunice

Mobis - KIA Slovakia, s.r.o Gbeľany

Mestský úrad Trenčín

Vodárenské spoločnosti Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Trenčín

SAD a.s., Liptovský Mikuláš

SERVISBROKERS, o.c.p., a.s., Žilina

Drevokomplet Stavivo s.r.o. Trenčín

FORWARD  s.r.o.  Považská  Bystrica

TANDEM s.r.o.  Poprad

MAGNA  SLOVTECA  s.r.o.  Nové  Mesto nad Váhom

FEVACAR   Trnava

IDC  HOLDING a.s.  Sereď

FIGARO  Trnava

PEVIZ s.r.o. Nové Mesto n/V

NEOGRAFIA  a.s.  Martin

STAVIVO Trenčín

W.A.W.  Bratislava

HOLCIM  a.s.  Rohožník

SKLOPLAST  a.s .Trnava

UNIKER  s.r.o., Banská Bystrica

MASM  Žilina

Plastik Bardejov

A-KERAMIKA GROUP Slovensko

A-KERAMIKA GROUP Česká republika

PRAGOART  Praha

W. A. W.  s. r. o.  Plzeň - prevádzky: Plzeň, Praha Drahobejlova, Praha-Uhříněves, Příbram, Hradec Králové, Brno, Liberec

OD PRIOR K+K Company a.s. Banská Bystrica

OD PRIOR a.s., GR  Zvolen - OBCHODNÉ DOMY: Liptovský  Mikuláš,  Lučenec,  Martin,  Partizánske, Piešťany, Pov. Bystrica,  Prievidza, Trenčín, Zvolen, Žiar n/Hronom

BEST s.r.o., Žilina

NOVÝ  CALEX   a.s.  Zlaté Moravce

LIGNUM CD s.r.o.,  Vranov n/Topľou

POVAŽSKÉ STROJÁRNE,  LOŽISKÁ a.s.,  Považská Bystrica

MECOM  agrokombinát a.s., Humenné

SAUER -DANFOSS a.s. Považská Bystrica

SAUER ZTS  a.s. Dubnica/Váhom

JOPA  s.r.o. ,Bratislava

ENERGO CONTROLS  s.r.o. Žilina

K.B.M. s.r.o. Žilina

GeWiS Gruppe a.s., Handlová

MERINA a.s. Trenčín

CAPITAL  PARTNERS GROUP  a.s. Bratislava

IUVENTA Bratislava

RONA  CRYSTAL   a.s.  Lednické Rovne

CHEMOLAK  a.s.  Smolenice

POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ  a.s.  Ladce

KINEX  a.s.  Bytča

ŽOS  a.s. Trnava

K.R.T. s.r.o.  Liptovský Mukuláš

BANSKÉ STAVBY  a.s.  Prievidza

HORNONITRIANSKE BANE  a.s.  Prievidza

ELEKTROKARBON  a.s.  Topoľčany

OKER  s.r.o.  Martin

MAKYTA  a.s. GR Púchov - závody: Bytča, Námestovo, Púchov, Žilina

Závod  maloobchodných činností, POWER ONE   s.r.o.  Dubnica nad Váhom

IBO  Trenčín

OZETA Neo  a.s. Trenčín - divízie: Tornaľa, Trenčín, Hlohovec, Topoľčany

UNIONTEX  a.s. Trenčín

OZETA TRADING a.s.  Trenčín

U-KARBON a.s Ukrajina

Letecké opravovne Trenčín

Vacuumschmelze, s.r.o., Horná Streda

Chemitex, s.r.o. Žilina

SAUNACENTRUM  Ilava

Onsemiconductor s.r.o., Piešťany

IMC s.r.o., Šebešťanová

RADEMAKER s.r.o., Šebešťanová

KSK s.r.o., Šebešťanová

LIORBUS Ružomberok

NADÁCIA DEMOKRACIA  Bratislava

POCLAIN HYDRAULICS Slovakia s.r.o., Trenčín

...

V týchto firmách a inštitúciách bolo vzdelávanie zabezpečované pre líniových manažérov (predákov, majstrov, obchodných zástupcov, vedúcich predajných jednotiek), pracovníkov prvého kontaktu (predavačov, pracovníkov sekretariátov, sekretárky, asistentov manažérov), stredných manažérov (personalistov, ekológov, ved. útvarov, OTK, interných lektorov, pracovníkov PublicRelations), topmanažérov (riaditeľov, riad. úsekov, ...)


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09